مرکز آموزش زیست و مشاوره

مرکز آموزش و مشاوره طاها

«پکیج Gladiator »

  • تماس تلفنی دو بار در هفته
  • پیگیری مداوم و مستمر ۲ مرتبه روزانه
  • برنامه روزانه،هفتگی و ماهیانه
  • دفتر برنامه ریزی شخصی سازی شده
  • اصول روش های مطالعه
  • برنامه تغذیه ای
  • برنامه خواب و ورزشی
  • ازمون هفتگی
  • تحلیل هفتگی عملکرد
قیمت ماهیانه:1000000
قیمت سالیانه:۷۰۰۰۰۰۰