مرکز آموزش زیست و مشاوره

مرکز آموزش و مشاوره طاها

پکیج just do

  • تماس تلفنی یک بار در هفته
  • پیگیری مداوم و مستمر ۱ مرتبه روزانه
  • برنامه روزانه,ماهیانه
  • دفتر برنامه ریزی شخصی سازی شده
  • اصول روش های مطالعه
قیمت ماهیانه:400000
قیمت سالیانه:4000000