مرکز آموزش زیست و مشاوره

مرکز آموزش و مشاوره طاها

پکیج VIP premium

 • تماس تلفنی 4 بار در هفته
 • پیگیری مداوم و مستمر 3مرتبه روزانه
 • برنامه روزانه،هفتگی و ماهیانه
 • دفتر برنامه ریزی شخصی سازی شده
 • اصول روش های مطالعه
 • برنامه تغذیه ای
 • برنامه خواب و ورزشی
 • ازمون هفتگی
 • تحلیل هفتگی عملکرد
 • روانشناسی فردی
 • تست های روانشناسی
 • رفع اشکال کلیه دروس
قیمت ماهیانه:5000000
قیمت سالیانه:35000000